YLE News: Havshagen mySMARTLife projekt

YLE Nyheter om mySMARTLife projektet i bostadsområdet Havshagen i Helsingfors. Salusfins smarta energistyrning installerades med smarta termostater som möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och förbättrad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd.
Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Detta projekt har fått finansiering från EU: s Horizon 2020 forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 731297.

Fullständig YLE artikel här:

 

Renovation leap

Salusfin är en del av Renovation leap konsortiet.

Renovation Leap är ett forskningsprogram som aktiverar ambitiösa renoveringar av lägenheter. För att nå målet med renoveringarna har kvalitetskriterier definierats. Dessa kriterier förutsätter också att en gemensam inköpsprocess används samt hur de nya tekniska lösningar ska hjälpa till för att nå målen. Pilotbyggnaderna är belägna i Helsingfors och Lahtis. Konsortiet har flera medlemmar, VTT, en grupp renoveringsföretag med både större och mindre företag representerade. Forskningsprogrammet finansieras av Nylands förbund, Helsingfors stad, Smart & Clean stiftelsen och ARA.

 
 

Avtal: Helen Ab och Salusfin

Helen Ab (Helsingfors Energi) och Salusfin har skrivit under ett avtal om samarbete inom området för efterfrågeflexibilitet (Demand-response) för fjärrvärme.
Avtalet är en följd aktiviteterna från Horizon 2020 projektet mySMARTLife.
Salusfins del av projektet berör integration, smartvärme kontroll och rapportering.

Piloten har startat. Smart värme för mera komfort i hemmen vid Havshagen

I bostadsområdet Havshagen i Helsingfors har bostadsföreningen Aspnäsgatan 12 beslutat att ta i bruk Salusfins smarta energistyrning. Smarta termostater med diverse sensorer möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och med ökad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd.
En första uppsättning termostater har redan installerats i 20 av lägenheterna. Info-kvällar anordnades före installationerna och dessutom invånare har intervjuats om frågor som rör värmekomfort.
Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Läs artikeln från MySMARTLifes websida här

Läs senaste Nyhetsbrevet från MySMARTLife här

Fyra sätt Helsingfors tar i bruk smarta energi lösningar

Horizon2020 Projektet MySMARTLife ger utvalda städer inom EU resurser att ta i bruk smarta energilösningar. Dessa städer kallas för Lighthouse cities och ska fungera som modeller för andra städer som vill undersöka och ta ibruk egna smarta lösningar. Varje Lighthouse city har ett delprojekt som är är just anpassad för att tillgodose deras specifika behov.
Låt oss titta på hur Helsingfors bygger på sitt förflutna för att utveckla sin framtid. Läs hela artikeln här

Smart värme för mera komfort i hemmen vid Havshagen

I bostadsområdet Havshagen i Helsingfors har bostadsföreningen Aspnäsgatan 12 beslutat att ta i bruk Salusfins smarta energistyrning. Smarta termostater med diverse sensorer möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och med ökad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Länk till artikeln (på finska)

Kymmendalens El Ab-Salusfin Oy avtal

Salusfin Oy och Kymmenedalens El Ab undertecknade ett avtal den 29 september 2017. Avtalet omfattar t.ex. användningen av smarta termostater, efterfrågningsalgoritmer, säkerhets- och säkerhetsfunktioner och mätning av energiförbrukning i realtid.

Kymmenedalens El Ab säljer elektricitet till konsumenter och företag. Utöver Kymmenedalen levereras även elektricitet till landskapen Södra Karelen, Nyland och Päijänne-Tavastland.