Salusfin levererar till Yrkeshögskolan Metropolia

Salusfin har levererat avancerade kontroll funktioner för att styra ventilationsenheter. Styrningen optimeras med hjälp av IoT teknik och tar i beaktande temperatur-, luftfuktighet-,CO2 nivåer samt priset för energin mm.

Leveransen är en del av konceptet: Salusfin – Smartare byggnader.