Avtal: Helen Ab och Salusfin

Helen Ab (Helsingfors Energi) och Salusfin har skrivit under ett avtal om samarbete inom området för efterfrågeflexibilitet (Demand-response) för fjärrvärme.
Avtalet är en följd aktiviteterna från Horizon 2020 projektet mySMARTLife.
Salusfins del av projektet berör integration, smartvärme kontroll och rapportering.