YLE News: Havshagen mySMARTLife projekt

YLE Nyheter om mySMARTLife projektet i bostadsområdet Havshagen i Helsingfors. Salusfins smarta energistyrning installerades med smarta termostater som möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och förbättrad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd.
Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Detta projekt har fått finansiering från EU: s Horizon 2020 forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 731297.

Fullständig YLE artikel här: