Salusfins tjänster nu också i Danmark

Salusfin har ingått ett licens avtal med en dansk partner Danbes ApS, de är verksamma inom säkerhetsbranchen.

Under detta avtal levererar Salusfin mjukvaru-licenser och IT tjänster.

Avtalet började från den 9:e Januari 2019.