År 2015

Indien och Kina i fokus för Salusfin. Försäljningsuppdrag i olika regioner av Indien och den första återförsäljaren startade sin verksamhet i Chennai.
Arbetet med en platform för Energistyrning påbörjades

Salusfin är nu en medlem av Cleantech Finland

Cleantech är en av de snabbast växande näringslivssektorerna i Finland och i många andra västländer och det är inte troligt att detta snart kommer att förändras.

http://www.cleantechfinland.com/

Salusfin är nu medlem av Cleantech-konsortiet (Clean + Technology) som är tillägnad tjänster,teknik, lösningar, processinnovationer eller produkter som bidrar till att minska miljöbelastningen som orsakas av mänsklig verksamhet. Salusfin delar samma åsikt och Salusfin är till för att spara energi, naturresurser samt att förbättra levnadsmiljön. Vilket i sin tur också kan spara pengar för våra kunder. Salusfin hjälper att lösa ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar och följer samma anda som Cleantech Finland. Här passar igen frasen ”mindre är mer” och i detta fall strävar vi efter att använda energi och råvaror mer effektivt och uppnå ekonomisk-vinning där det är möjligt.

Tekes FoU-projekt

Med FoU-finansieringen startas produktutvecklingen.

Målet är att skapa en arkitektur på tre nivåer: Home Area Network (HAN), Moln och användargränssnitt, med webb- och APPar för Android och iOS.

Försäljningsbolag etablerades i Tyskland, Indien och USA.

Olika patents ansöks.

Efter projektet ska försäljningen av säkerhetstjänster påbörjas.

Tekes Tempo-projektet

Startkapital för projektet kom från aktieägare och Nokia.
Tekes Tempo-ansökan inlämnades och projektet fick grönt ljus och startade mot årsskiftet 2013-14.
Syftet var att ge bygga en MVP/Minimum Viable Product eller Enklaste Gångbar Produkt.
MVPn för Salusfin lanserades som Pilot i Bangalore, Indien under våren 2014 med positiv kund respons och med feedback som hjälpte oss i förberedandet av nästa spännande fas. Projektet avslutades i April 2014 med beröm och nästa fas kan ta vid.