Salusfin utvald till Kasvupolku

Programmet Tillväxt och innovation inom området för Energi (Energiainnovaatioiden Kasvupolku)
valde 15 innovativa tillväxtföretag. Totalt 39 företag var anmälda.

Juryn utvärderade företagen utifrån följande kriterier:


  • en innovativ affärsidé
  • marknadspotential
  • tydligt kundbehov
  • team och expertis
  • samt vill växa

länk(in finnish)