Piloten har startat. Smart värme för mera komfort i hemmen vid Havshagen

I bostadsområdet Havshagen i Helsingfors har bostadsföreningen Aspnäsgatan 12 beslutat att ta i bruk Salusfins smarta energistyrning. Smarta termostater med diverse sensorer möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och med ökad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd.
En första uppsättning termostater har redan installerats i 20 av lägenheterna. Info-kvällar anordnades före installationerna och dessutom invånare har intervjuats om frågor som rör värmekomfort.
Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Läs artikeln från MySMARTLifes websida här

Läs senaste Nyhetsbrevet från MySMARTLife här