Renovation leap

Salusfin är en del av Renovation leap konsortiet.

Renovation Leap är ett forskningsprogram som aktiverar ambitiösa renoveringar av lägenheter. För att nå målet med renoveringarna har kvalitetskriterier definierats. Dessa kriterier förutsätter också att en gemensam inköpsprocess används samt hur de nya tekniska lösningar ska hjälpa till för att nå målen. Pilotbyggnaderna är belägna i Helsingfors och Lahtis. Konsortiet har flera medlemmar, VTT, en grupp renoveringsföretag med både större och mindre företag representerade. Forskningsprogrammet finansieras av Nylands förbund, Helsingfors stad, Smart & Clean stiftelsen och ARA.