Energi styrning och hantering

 

Salusfin energistyrning ger nytt liv till ert existerande värmesystem. Vi hjälper er att maximera komforten i hemmet med hjälp av våra trådlösa och effektiva sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet samt ljusstyrka. Med våra tjänster och sensorer kan ni styra och optimera energiförbrukningen i ert hem på bästa sätt.

Salusfin optimerar dina apparaters energiförbrukning genom att starta energianvändningen då priset är lågt och stänga av energianvändandet då priset är högt medan din komfortnivå vidhålls.

Energistyrningsfunktionen ger dig exakt data om din elförbrukning. Du kan se hur du förbrukar el och kan göra aktiva förändringar i dina vardagsrutiner baserat på detta samt se hur dessa förändringar påverkar din elförbrukning.

 

Salusfin Temperatur styrning

Salusfin’s tjänster möjliggör en förbindelse mellan ditt värmesystem och Salusfin moln tjänster. Molntjänsterna kan styra temperaturen inomhus för att ge extra komfort och uppnå en optimerad energianvändning. Molntjänsterna tar i beaktande din komfort, byggnadens konstruktion, väderförhållanden och priset på energin för att bestämma hur uppvärmningen görs och när.
Salusfin styr temperaturen och kan förutse uppvärmningsbehovet och sänka temperaturen när de boende inte är hemma samt utnyttja timmar med låg aktivitet.

 

Optimerad Laddning för Elbilar

Med Salusfin kan du ladda din el/hybridbil då det är som förmånligast.
Koppla in elbilen som vanligt på laddning när du kommer hem för att ha den redo att användas nästa morgon. Salusfins tjänst kommer att välja ladd intervaller baserat på elpriset och hur mycket elektricitet som krävs för att ha elbilens batteri fulladdat till nästa gång bilen behövs.
Detta gör att du kan sänka kostnaden per körkilometer.