Efterfrågeflexibilitet


 

Salusfin Efterfrågeflexibilitet hjälper dig att hålla energianvändningen på balanserad nivå under en period av hög efterfrågan. Genom att förflytta energianvändning utan att inverka på komforten till en period med låg efterfrågan vilket gör att både konsumenten, miljön samt elbolaget vinner på ett sånt arrangemang.

Salusfin Efterfrågeflexibilitet kan användas för att optimera energianvändningen i allt från småhus till större byggnader. Salusfin har byggt en service för optimal energihushållning som möter individuella behov.

Salusfin kan reglera rumstemperaturen och utnyttja huset egen värmelagring för att motverka energianvändning under perioder då energin är dyr, speciellt för miljön.

 

Salusfin Efterfrågeflexibilitet kan:

  • Justera i realtid energianvändningen för att kompensera fluktuationer.
  • Byggnadens termiska lagringskapacitet utnyttjas för att jämna ut energiförbrukningen
  • Avtalet definierar gränser för tillåtna justeringar
  • Tjänsten är transparent för konsumenten

Fördelar för konsumenten:

  • Energin förbrukas till lägre pris medan energianvändningen optimeras.
  • Energibolaget ger till konsumenten som deltar i Efterfrågeflexibilitets-tjänsten.

Fördelar för Elbolag och Distributörer:

  • Bättre utnyttjande av produktionskapacitet
  • Positiv miljöeffekt