Avtal mellan Savon Voima Abp och Salusfin

Savon Voima Abp i Nyslott och Salusfin Oy tecknar ett kontrakt om intelligent temperaturstyrning, mätning samt säkerhet.
Avtalet innehåller forskning och utveckling samt en pilot där produkten testas i naturlig miljö.