Salusfin leverar till staden Uleåborg

Salusfin levererar en IoT / moln-baserad tjänst till staden Uleåborg. Leveransen hör till CityIoT-projektet.

Salusfins tjänster och IoT produkter kommer att underlätta övervakningen av energiförbrukning, Luftkvalite och ljudnivåer.

Användarna av tjänsten kommer att ha tillgång till informationen som samlats upp från sensorerna i byggnaden. Genom att skanna en QR kod får man som användare tillgång till ett s.k.. Dashboard, eller instrumentpanel där utvald data kan ses. Användarna kan också meddela till tjänsen hur de tycker luftkvaliten känns genom att avända sina mobiler. Nivån på alarmen är inställda mot på förhand överrenskomna CO2-nivåer, dvs gränsvärden. Signal ljus och ljudsignaler används för att göra användarna uppmärksamma på situationen.

Tjänsten kan också utökas och anpassas.

Salusfin EU-projekt till nästa nivå

Det blev bestämt under bostadsbolagets Helsingin Haapaniemenkatu 12 bolagsstämma att föreningen kommer att delta i mySMARTLife.

Salusfin Oy kommer att leverera och installera i 170 lägenheter sin intelligenta värmestyrning. Efter installation kommer värmen att kunna justeras enkelt via molntjänsten och APParna.

Som en del av projektet kommer Helen Oy och Salusfin Oy att styra efterfrågan på uppvärmningen och där igenom utjämna variationer i fjärrvärmetillförseln.

Projektet har som mål att installera och styra värmen i tolv våningshus.

Helsingfors pionjär inom intelligenta energilösningar – Salusfin är med i projektet

Globalt produceras 70% av alla växthusgasutsläpp av städerna. Helsingfors tar stora steg för sina människor och företag för att göra staden neutral.

Detta mål stöds av mySMARTLife-projektet, som innehåller ett experiment med en obemannad robot buss för stadens innevånare samt hjälpa bostadsbolag i Havshagen med att renovera för att bli mera energieffektiva.

Projektet genomförs av Helsingfors stad, Helen Oy, Forum Virium Helsingfors Oy, Metropolia Polytechnic, VTT Tekniska Forskningscenter och Fourdeg Oy och Salusfin Oy. Europeiska kommissionen har beviljat 18 € Miljoner euro för ett gemensamt projekt 2017-2022 för Helsingfors, Nantes och Hamburg.
Budgeten för projektet i Helsingfors är 5,6 miljoner euro.

Read Full article

Nya trender med E.On

Salusfin presenterar stolt överenskommelsen med E.ON. Avtalet omfattar licensiering, lokalisering, utveckling och tjänster. Avtal mellan parterna undertecknades i september 2016 och parterna enades om att publicera samarbetet i mars 2017.

Tjänsten testas för närvarande i Rumänien.

Kolla in webbplatsen för mer information: https://eon-easylife.ro/

 

 

 

År 2016

Energy produkten som utvecklats av Salusfin kommer att utvecklas vidare och användas för ett Efterfrågeflexibilitetskoncept. Energianvändningen justeras i höghusbostäder utan att ge avkall på komforten och ta i beaktande hög och låg efterfrågan.

Automations platform: Lean och Andon-ljus för ett kvalitetsförbättrande system.

I December 2016 startade EU-projektet mySMARTLife, vilket innefattar Lighthouse städerna Hamburg, Nantes och Helsingfors. I projektet deltar totalt 27 företaget och organisationer. Salusfins bidrag till projektet är efterfrågeflexibilitet för fjärrvärme, laddningssystem för elbilar. Salusfin Efterfrågeflexibilitet kommer att installeras på upp till 12 våningshus i Helsingfors.

År 2015

Indien och Kina i fokus för Salusfin. Försäljningsuppdrag i olika regioner av Indien och den första återförsäljaren startade sin verksamhet i Chennai.
Arbetet med en platform för Energistyrning påbörjades

Tekes FoU-projekt

Med FoU-finansieringen startas produktutvecklingen.

Målet är att skapa en arkitektur på tre nivåer: Home Area Network (HAN), Moln och användargränssnitt, med webb- och APPar för Android och iOS.

Försäljningsbolag etablerades i Tyskland, Indien och USA.

Olika patents ansöks.

Efter projektet ska försäljningen av säkerhetstjänster påbörjas.

Tekes Tempo-projektet

Startkapital för projektet kom från aktieägare och Nokia.
Tekes Tempo-ansökan inlämnades och projektet fick grönt ljus och startade mot årsskiftet 2013-14.
Syftet var att ge bygga en MVP/Minimum Viable Product eller Enklaste Gångbar Produkt.
MVPn för Salusfin lanserades som Pilot i Bangalore, Indien under våren 2014 med positiv kund respons och med feedback som hjälpte oss i förberedandet av nästa spännande fas. Projektet avslutades i April 2014 med beröm och nästa fas kan ta vid.