Vårt fokus

 

Styrning

Vi gör en skillnad eftersom vår tjänst ger möjligheten åt våra kunder att styra olika typer av värmelösningar, såsom direkt el, vattenburen värme samt diverse olika elektriska apparater.
Med integreringsmöjligheter till redan existerande fastighetsautomations system eller BMS med annat namn. Vi kan kontrollera ventilationen i byggnaden baserat på luftkvalitet och elpris.
Förutom Energistyrning och hantering ger vi möjligheten att koppla in våra trådlösa säkerhets komponenter som en extra trygghet.

I korthet:

För större fastigheter

 • Ventilation/luftkonditionering/Kylare
 • BMS kontrollerade

För konsumenten

 • Värme: direkt el, fjärrvärme och gas
 • Styrning av elektriska apparater som t.ex. en varmvatten beredare

Vi tar hjälp av dessa metoder för att styra er fastighet/hem på bästa sätt:

 • Användarprofiler / Scheman / luftkvalitet / intervall
 • Priset på elektricitet, (för att producera eller marknadspris
 • Maskin lärning / Optimering
 • Efterfrågeflexibilitet

Avkänning och givare

Vi har ett antal givare som assistans till styrbesluten:

 • Temperatur (inomhus/utomhus), luftfuktighet
 • rök, vattenläckage, lufttryck,
 • PM2.5, VOC, CO2

Avläsning av mätare

Vår tjänst ger dessutom tillgång till flera mätare som finns i fastigheten/hemmet, för att mäta förbrukningen av t.ex. elen, vattnet, gasen eller fjärrvärmen.
Vår mätarläsare stöder ett antal olika kommunikationsprotokoll.

Kan nämnas speciellt att dessa värden kan vi läsa av:

Elektricitet:

 • totalförbrukning, tillfällig förbrukning samt flera tariffer

Fjärrvärme:

 • Ingående temperatur, utgående temperatur samt flöde

Lokal produktion: sol, vind

Real time data

Rapportering

Flexibel webbaserad rapportering:

Transaktions data / Tids serier

Resultatindikatorer

Kund / Konsument / Egna instrument paneler

Arkitektur med öppna gränssnitt för partners