År 2016

Energy produkten som utvecklats av Salusfin kommer att utvecklas vidare och användas för ett Efterfrågeflexibilitetskoncept. Energianvändningen justeras i höghusbostäder utan att ge avkall på komforten och ta i beaktande hög och låg efterfrågan.

Automations platform: Lean och Andon-ljus för ett kvalitetsförbättrande system.

I December 2016 startade EU-projektet mySMARTLife, vilket innefattar Lighthouse städerna Hamburg, Nantes och Helsingfors. I projektet deltar totalt 27 företaget och organisationer. Salusfins bidrag till projektet är efterfrågeflexibilitet för fjärrvärme, laddningssystem för elbilar. Salusfin Efterfrågeflexibilitet kommer att installeras på upp till 12 våningshus i Helsingfors.