Tekes FoU-projekt

Med FoU-finansieringen startas produktutvecklingen.

Målet är att skapa en arkitektur på tre nivåer: Home Area Network (HAN), Moln och användargränssnitt, med webb- och APPar för Android och iOS.

Försäljningsbolag etablerades i Tyskland, Indien och USA.

Olika patents ansöks.

Efter projektet ska försäljningen av säkerhetstjänster påbörjas.