Tekes Tempo-projektet

Startkapital för projektet kom från aktieägare och Nokia.
Tekes Tempo-ansökan inlämnades och projektet fick grönt ljus och startade mot årsskiftet 2013-14.
Syftet var att ge bygga en MVP/Minimum Viable Product eller Enklaste Gångbar Produkt.
MVPn för Salusfin lanserades som Pilot i Bangalore, Indien under våren 2014 med positiv kund respons och med feedback som hjälpte oss i förberedandet av nästa spännande fas. Projektet avslutades i April 2014 med beröm och nästa fas kan ta vid.