Helen Oy – Salusfin Oy kontrakt om samarbete

Helen Oy och Salusfin Oy tecknar ett kontrakt om intelligent temperaturkontroll inomhus som ett forsknings- och utvecklingsprojekt.

Avtalet innehåller också en omfattande pilot där produkten testas i naturlig miljö.