N. Aviseringar/Alarm kommer inte till din Android-telefon

Optimera (=Strömsparläge) För att uppnå bättre batteritider sätter din Android telefon sig i sov-läge och i det läget kommer diverse bakgrundsprocesser att inte ha tillgång till strömkrävande operationer som mobildata, bluetooth etc. Detta läge medför också att Salusfin mobil applikationen inte kommer att tillåtas ta kontakt med yttre tjänster, det i sin tur gör att alarm inte kommer att nå din mobil telefon i alla lägen. För att undvika detta och se till att Android telefonen inte stänger av dessa funktioner kan man ta till följande åtgärder:

 

På en standard Android (Stock)

 1. Inställningar
 2. Batteri
 3. Tre punkter … (uppe i högra hörnet)
 4. Batteri optimering
 5. Klicka Optimera inte och välj ”Alla applikationer”
 6. Rulla ner tills du hittar Salusfin och markera valet.
 7. Välj Optimera inte och Spara

 

På en Samsung telefon

 1. Inställningar
 2. Underhåll
 3. Batteri
 4. Oövervakade Applikationer
 5. Klicka på +tecknet
 6. Välj Salusfin från listan och klicka klar eller spara.

 

I. Vad använder jag funktionerna till?

Med hjälp av funktionerna automatiserar man händelser som annars skulle kräva manuell styrning. Alarmen måste vara avaktiverade innan du kan använda funktionerna

J. Funktioner, vakna, hur använder jag denna?

Vakna funktionen kommer att sätta på alla smartpluggar till förinställt läge och avaktiverar alla säkerhetssensorer, förutom brandvarnaren och vattenläckage sensorn som alltid är aktiverade.

E. Jag har glömt min säkerhetskod.

Ifall du har glömt din säkerhetskod, kan du på inmatningsstället för säkerhetskoden be om en ny säkerhetskod. I följande ruta skall du fylla i dina uppgifter (epost adress samt lösenord).