G. Energiprisfältet under inställningar-vad kan detta användas till?

Under inställningar kan du se det kWh/m3 pris du har matat in via portalen. Uppgifterna används för att mäta energikostnaden då du har en elmätare

kWh/m3 priset upprätthålls i control centret.