K. Funktioner, Holiday On, hur använder jag denna?

Holiday on aktiverar alarmen (samma som låsikonen) och avaktiverar alla smartpluggar.

Rök och vattenläckage sensorerna är alltid aktiverade.