I. Vad använder jag funktionerna till?

Med hjälp av funktionerna automatiserar man händelser som annars skulle kräva manuell styrning. Alarmen måste vara avaktiverade innan du kan använda funktionerna