Renovation Leap

Salusfin on mukana Renovation leap konsortiossa.

Renovation leap on tutkimushanke, jonka tavoitteena on aktivoida ja tehostaa kunnianhimoista asuntojen korjaamista. Hankkeessa määritellään koekohteiden avulla laatutavoitteet korjausrakentamiselle sekä selvitetään, miten uudenlaiset tekniset ratkaisut ja hankintamenettelyt voivat olla apuna tavoitteiden saavuttamisessa.  Hankkeen korjauskohteet sijoittuvat Helsinkiin ja Lahteen. Hanketta toteuttavat VTT sekä joukko rakennusalan yrityksiä ja rahoittavat Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Smart&Clean –säätiö sekä ARA.