Salusfin manualer och tekniska instruktioner

En del av dokumentationen är på engelska

Video-instruktioner

Snabb guide

Installera Gatewayn

Registrera Konto

Installera sensor

Installera termostat

Installera mobil APP

Kontroll Centralen

Termostat kontroll manuell

 

Användarmanualer

Korta instruktioner

Registrera konto

Installation av Gateway lite

Ta i bruk Kontroll Centralen

Introduktion till Mobil App

Installationsguide för husbolag

 

Tekniska instruktioner

Door / Window Sensor SF-9400

Smoke Detector SF-9740

Salusfin Camera SF-81

Thermostat SF-500

Smart Plug SF-9300

Motion Sensor SF-9250

Flood Sensor SF-9760

Salusfin Central Thermostat+Relay SF-4022

 

Manualer från partners

Danfoss-termostat SF-500

Temperatursensor SF-4220-EU

 

Instruktioner för elektrikern

Central termostat SF-4022-EU

Central termostat relä SF-4123-EU

Relä SF-5500-EU

Relä, Connection diagram, SF-5500-EU

Kraft relä SF-5800-EU