I. Mihin käytän tehtäviä?

Tehtävillä automatisoidaan muuten manuaalisesti ylläpidettäviä tapahtumia. Hälytysten pitää olla pois-kytkettynä ennen Tehtävien käyttöä.

Jos halut käyttää Hälytys päälle/pois (lukko-kuvake auki/kiinni) varmista, että olet Holiday off-tilassa.