Piloten har startat. Smart värme för mera komfort i hemmen vid Havshagen

I bostadsområdet Havshagen i Helsingfors har bostadsföreningen Aspnäsgatan 12 beslutat att ta i bruk Salusfins smarta energistyrning. Smarta termostater med diverse sensorer möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och med ökad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd.
En första uppsättning termostater har redan installerats i 20 av lägenheterna. Info-kvällar anordnades före installationerna och dessutom invånare har intervjuats om frågor som rör värmekomfort.
Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Läs artikeln från MySMARTLifes websida här

Läs senaste Nyhetsbrevet från MySMARTLife här

Fyra sätt Helsingfors tar i bruk smarta energi lösningar

Horizon2020 Projektet MySMARTLife ger utvalda städer inom EU resurser att ta i bruk smarta energilösningar. Dessa städer kallas för Lighthouse cities och ska fungera som modeller för andra städer som vill undersöka och ta ibruk egna smarta lösningar. Varje Lighthouse city har ett delprojekt som är är just anpassad för att tillgodose deras specifika behov.
Låt oss titta på hur Helsingfors bygger på sitt förflutna för att utveckla sin framtid. Läs hela artikeln här