Smart värme för mera komfort i hemmen vid Havshagen

I bostadsområdet Havshagen i Helsingfors har bostadsföreningen Aspnäsgatan 12 beslutat att ta i bruk Salusfins smarta energistyrning. Smarta termostater med diverse sensorer möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och med ökad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Länk till artikeln (på finska)

Kymmendalens El Ab-Salusfin Oy avtal

Salusfin Oy och Kymmenedalens El Ab undertecknade ett avtal den 29 september 2017. Avtalet omfattar t.ex. användningen av smarta termostater, efterfrågningsalgoritmer, säkerhets- och säkerhetsfunktioner och mätning av energiförbrukning i realtid.

Kymmenedalens El Ab säljer elektricitet till konsumenter och företag. Utöver Kymmenedalen levereras även elektricitet till landskapen Södra Karelen, Nyland och Päijänne-Tavastland.