Kymmendalens El Ab-Salusfin Oy avtal

Salusfin Oy och Kymmenedalens El Ab undertecknade ett avtal den 29 september 2017. Avtalet omfattar t.ex. användningen av smarta termostater, efterfrågningsalgoritmer, säkerhets- och säkerhetsfunktioner och mätning av energiförbrukning i realtid.

Kymmenedalens El Ab säljer elektricitet till konsumenter och företag. Utöver Kymmenedalen levereras även elektricitet till landskapen Södra Karelen, Nyland och Päijänne-Tavastland.