Salusfin EU-projekt till nästa nivå

Det blev bestämt under bostadsbolagets Helsingin Haapaniemenkatu 12 bolagsstämma att föreningen kommer att delta i mySMARTLife.

Salusfin Oy kommer att leverera och installera i 170 lägenheter sin intelligenta värmestyrning. Efter installation kommer värmen att kunna justeras enkelt via molntjänsten och APParna.

Som en del av projektet kommer Helen Oy och Salusfin Oy att styra efterfrågan på uppvärmningen och där igenom utjämna variationer i fjärrvärmetillförseln.

Projektet har som mål att installera och styra värmen i tolv våningshus.

Helsingfors pionjär inom intelligenta energilösningar – Salusfin är med i projektet

Globalt produceras 70% av alla växthusgasutsläpp av städerna. Helsingfors tar stora steg för sina människor och företag för att göra staden neutral.

Detta mål stöds av mySMARTLife-projektet, som innehåller ett experiment med en obemannad robot buss för stadens innevånare samt hjälpa bostadsbolag i Havshagen med att renovera för att bli mera energieffektiva.

Projektet genomförs av Helsingfors stad, Helen Oy, Forum Virium Helsingfors Oy, Metropolia Polytechnic, VTT Tekniska Forskningscenter och Fourdeg Oy och Salusfin Oy. Europeiska kommissionen har beviljat 18 € Miljoner euro för ett gemensamt projekt 2017-2022 för Helsingfors, Nantes och Hamburg.
Budgeten för projektet i Helsingfors är 5,6 miljoner euro.

Read Full article