Salusfin EU-projekti uudelle tasolle

As Oy Helsingin Haapaniemenkatu 12 yhtiökokous päätti osallistumisesta mySMARTLife-hankkeeseen.

Salusfin asentaa lämmityksenohjauksen 170 asuntoon. Ratkaisulla lämmitystä voidaan ohjata huonekohtaisesti asukkaiden henkilökohtaisesten tarpeiden mukaan.

Osana projektia Helen Oy ja Salusfin pilotoivat kaukolämmön kysyntäjoustoa.

Ratkaisu on tarkoitus asentaa hankkeen aikana 12 asuinkiinteistöön.

Helsingistä älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijä-Salusfin ratkaisu mukana hankkeessa

Maailmanlaajuisesti kaupungit tuottavat 70 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Helsinki on ottamassa yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa suuria askeleita tehdäkseen kaupungista hiilineutraalin.

Tätä tavoitetta tukee mySMARTLife-hanke, jossa muun muassa kokeillaan päästötöntä sähkörobottibussia sekä kannustetaan Merihaan taloyhtiöitä energiatehokkuuteen korjausrakentamisessa.

Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki, Helen Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu, sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja PK-yritykset Fourdeg Oy ja Salusfin Oy. Euroopan komissio on myöntänyt vuosina 2017–2022 toteutettavalle yhteishankkeelle 18 M€:n rahoituksen. Helsingin toimenpiteiden budjettiosuus on 5,6 M€. Hankkeessa ovat mukana myös Hampurin ja Nantesin kaupungit.

Lue koko artikkeli