F. Danfoss Living Connect Z-termostatet, installation

Pil ner: temperatur justering nedåt (kallare)

Pil upp: temperatur justering upp (varmare)

Installation – konfiguration:

OBS: Termostaten kan endast installeras när M-figuren blinkar på skärmen

Lång tryckning (~ 4-5 sek => M-figuren syns i displayen), konfirmera genom ett kort tryck (första stängs displayen ner  och sen börjar M-figuren att blinka)
=> Kolven dras in och termostaten kan installeras.

     Efter att termostaten är installerad på radiatorn tryck och håll in knappen(~ 4-5 s) => Termostaten känner då av ventilenslägen, efter några sekunder kommer det inställda temperaturvärdet att bli är synligt i displayen och termostaten är nu redo att användas.

De första 1-7 dagarna efter installationen är Living Connect® Z i en s.k. inlärningsperiod, där den optimerar rummets värmekontroll.

Termostaten drivs av batterier och de kommer att behöva bytas i bland. Termostaten meddelar i tid när det är dags att byta batterier genom att batteri indikatorn och alarmklockan börjar blinka. Standard AA-batterier används.

OBS! Vid byte av batterier, var uppmärksam på korrekt batteririktning i kammaren.

Om du av misstag tryckt på Konfigurationsknappen kommer du att se en M-figur på displayen. För att lösa detta vänta en stund och termostaten återgår då till normalt driftläge.

För fullständiga instruktioner, ta en titt på vår hemsida under support

 

 

Byte av batterier

Vrid termostaten försiktigt så att batterikammaren pekar uppåt. Ta bort batterilocket.

Ta bort de gamla batterierna och sätt in nya. Var noga med batteriets riktning (se bilder nedan).

Vrid termostaten till sist i rätt riktning.