C. Hur monterar man Dörr sensorn?

Under installationsprocessen får du detaljerade instruktioner för de olika faserna av installationsprocessen.

Dörr sensorn och dess magnet kan monteras med de medföljande skruvarna eller den dubbelsidiga tejpen som medföljer i förpackningen. Notera att avståndet mellan själva dörr sensorn och magneten kan vara högst 4mm från varandra då dörren är stängd.

Testa att allt fungerar efter installationen genom att stänga eller öppna dörren. LED indikatorn på sensorn ska då blinka till.