B. Hur installerar man komponenterna

Vänligen se våra användarhandböcker och instruktionsmanualer.

Vi har detaljerade instruktioner för två typer av installationer:

PIN-kod installation (installation av en förinställd uppsättning komponenter)

eller

installation av enskilda komponenter (fristående installation)