FAQ

1. Control Center

A. Hur registrerar man sig?

Via en webbläsare, gå till https://control.salusfin.com och registrera ett nytt konto. Registreringen kräver en giltig e-postadress och ett lösenord. För att fullfölja och verifiera din registrering så skickas e-post meddelande med en säker länk som låter dig aktivera kontot.

B. Spotpriskontrollen / Central termostat

Den inställda temperaturen på den central termostatet justeras med:

1 grads sänkning under ett antal av de dyraste spotpris timmarna under dygnet
1 grad höjning under ett antal av de billigaste spotpris timmar under dygnet

Justera temperaturinställningarna från termostatkalenderikonen:

Alternativ 1.

Ställ in den önskade temperaturen (standard temperatur). Det är temperaturen som används utanför schemalagda perioder
Skapa en schemaläggning med temperaturer för önskade veckodagar. Du kan använda ett färdigt exempel schema genom att klicka ”Ladda” vid sektionen ”Standard schema **”

Alternativ 2.

Ställ in standard temperaturen
Skapa minst en schemalagd punkt (t ex 1 timme) med önskad temperatur
Schemaläggningstemperaturen och standardtemperaturen kan vara desamma

Du kan ändra på schemat / temperaturinställningar från Kontroll centralen via webbläsaren när som helst.

Du kan se den inställda temperaturen från Salusfins mobila APP.

Ifall Semester-läget används kommer Spotpriskontrollen att vara avstängd till dess att semesterläget avaktiveras.

Spotpriskontrollen kommer att automatiskt ändra på temperaturinställningen även om den manuellt ändrats från Salusfins mobila APP.

C. Spotpriskontrollen för varmvattnet

Varmvattenberedaren uppvärms under de billigaste spotpris timmar mellan: 23.00-07.00. (Antalet aktiva timmar är justerbart.)

Fastän Spotpriskontrollen har kontroll mellan 23.00-07.00 kan du också se och styra reläets status från Kontroll centralen via webbläsaren eller från Salusfins mobil APP. På morgonen vid tidpunkten 7:00 stängs uppvärmningen av.

Ifall Semester-läget använts kommer vattenberedaren inte värmas upp. Spotpriskontrollen och reläet är avstängt.

Tidsscheman för reläet förhindrar Spotpriskontrollen att aktiveras, vänligen se till att reläet inte har förinställda tidsscheman

När semesterläget avaktiveras fortsätter Spotpriskontrollen med att optimera uppvärmningen.

Varmvattenberedarens egen termostat fungerar normalt också under Spotpriskontrollen, dvs om den övre inställda vattentemperaturen på varmvattenberedren uppnås under uppvärmning, kommer dess egna termostat att avbryta uppvärmningen.

2. Installation

A. Hur installeras gatewayn? / Bytt internet router?

Starta Gatewayn genom att koppla in den till USB-porten och åt rätt håll, ett blått ljus tänds i ungefär två sekunder och slocknar.

Kontrollera att du har nätverksdetaljer om ditt trådlösa nätverk som nätverks ID och lösenord eftersom dessa behövs för installationen av Gatewayn. Gör följande steg:

På datorskärmen (längst ned till höger) sök efter ett nytt trådlöst nätverksnamn med NQ samt serienumret av din egen Gateway och välj Koppla på-
Öppna sen din webbläsare och ange adressen 192.168.0.1 i adressfältet
Vänta en stund och välj sen ditt eget trådlösa nätverk från listan som blir synlig och ange Nätverks Id och lösenord och tryck på Spara
=> LED börjar att lysa blått.

Obs! Gatewayn stöder Wi-Fi-routers som arbetar inom kanalerna 1-9 och på 2,4 GHz. Ifall Gatewayn inte hittar ert nätverk kontrollera då inställningarna på er Wi-Fi-router. Vi har sett kompatibilitetsproblem Wi-Fi routrar från Apple.

Om internet routern har bytts, gå då till fråga 3.G för att nollställa Wifi inställningarna på Gatewayn och efter den åtgärden fortsätt till fråga 2.A.

Mer information såsom manualer och användarguider finns på vår hemsida under Support avdelningen.

B. Hur installerar man komponenterna

Vänligen se våra användarhandböcker och instruktionsmanualer.

Vi har detaljerade instruktioner för två typer av installationer:

PIN-kod installation (installation av en förinställd uppsättning komponenter)

eller

installation av enskilda komponenter (fristående installation)

3. Komponenterna

A. Smart Plug, vad kan man göra med den?

Med den kan man koppla i och ifrån en elapparat som har kopplats till en smartplugg. Smartpluggen mäter elapparatens elförbrukning. Kontrollera en maximala elförbrukningen för elapparaten.

B. Led-indikatorn blinkar på Smart Plug, vad betyder det?

Om LED-indikatorn blinkar kontinuerligt på Smart Plug så har den inte blivit introducerat till Gatewayn.

Se manualen

C. Hur monterar man Dörr sensorn?

Under installationsprocessen får du detaljerade instruktioner för de olika faserna av installationsprocessen.

Dörr sensorn och dess magnet kan monteras med de medföljande skruvarna eller den dubbelsidiga tejpen som medföljer i förpackningen. Notera att avståndet mellan själva dörr sensorn och magneten kan vara högst 4mm från varandra då dörren är stängd.

Testa att allt fungerar efter installationen genom att stänga eller öppna dörren. LED indikatorn på sensorn ska då blinka till.

D. Hur länge håller batteriet på Dörr sensorn?

Batteriets kapacitet beror på placeringen (avståndet till Gatewayn), samt användningsfrekvens. Tillverkaren uppskattar att batteriet kommer att räcka i ett år.

E. Vad gör LED indikatorn på Gateway Lite (SF-930-EU)

LED-indikatorn på gatewayen ger information om vilket läge som är aktivt.

LED-indikatorn lyser konstant:

 • konstant blått ljus -> allt OK – gatewayn är i förbindelse med Wi-Fi nätverket
 • konstand rött ljus -> nätverksproblem (gatewayn kan inte nå routern, blev frånkopplad eller kan inte nå molntjänsten. Det kan också betyda att löseordet för Wi-Fi som getts under installationed var felaktigt.)

LED-indikatorn blinkar:

 • Blinkar blått en gång och efter det är lysdioden släckt -> Gatewayn är i åtkomstpunktsläge (vanligtvis vid installation eller Wi-Fi-omkonfiguration).
 • Blinkar blått var tredje sekund -> Gatewayn fungerar korrekt och är ansluten till routern (gäller för älre gatewayn med 2xx mjukvara)
 • Blinkar grönt -> Gatewayn kommunicerar med komponenter som installerats till sitt nätverk
 • Blinkar blått varje sekund -> Gatewayn är i uppdateringsläge och laddar ner en ny mjukvara.
 • LED indikatorn växlar mellan blått och ljus-> Gatewayn är i uppdateringsläge men nu förbereder installation av nedladdad mjukvara
 • Blinkar blått väldigt snabbt (flera gånger i sekunden) -> Gatewayn är i uppdateringsläge och installerar nu mjukvaran
 • Blinkar rött -> Gatewayn indikerar ett allvarligt problem som kan ha orsak i maskinvaran eller i mjukvaran
 • LED indikatorn växlar mellan rött och blått ljus -> Gatewayn försöker att återansluta till Wi-Fi nätverket efter tillfälligt problem i förbindelsen.

I problemläge vänligen starta om Gatewayn. Om problemet kvarstår kontakta oss via support sektionen på vår hemsida.

F. Danfoss Living Connect Z-termostatet, installation

Pil ner: temperatur justering nedåt (kallare)

Pil upp: temperatur justering upp (varmare)

Installation – konfiguration:

OBS: Termostaten kan endast installeras när M-figuren blinkar på skärmen

Lång tryckning (~ 4-5 sek => M-figuren syns i displayen), konfirmera genom ett kort tryck (första stängs displayen ner  och sen börjar M-figuren att blinka)
=> Kolven dras in och termostaten kan installeras.

     Efter att termostaten är installerad på radiatorn tryck och håll in knappen(~ 4-5 s) => Termostaten känner då av ventilenslägen, efter några sekunder kommer det inställda temperaturvärdet att bli är synligt i displayen och termostaten är nu redo att användas.

De första 1-7 dagarna efter installationen är Living Connect® Z i en s.k. inlärningsperiod, där den optimerar rummets värmekontroll.

Termostaten drivs av batterier och de kommer att behöva bytas i bland. Termostaten meddelar i tid när det är dags att byta batterier genom att batteri indikatorn och alarmklockan börjar blinka. Standard AA-batterier används.

OBS! Vid byte av batterier, var uppmärksam på korrekt batteririktning i kammaren.

Om du av misstag tryckt på Konfigurationsknappen kommer du att se en M-figur på displayen. För att lösa detta vänta en stund och termostaten återgår då till normalt driftläge.

För fullständiga instruktioner, ta en titt på vår hemsida under support

 

 

Byte av batterier

Vrid termostaten försiktigt så att batterikammaren pekar uppåt. Ta bort batterilocket.

Ta bort de gamla batterierna och sätt in nya. Var noga med batteriets riktning (se bilder nedan).

Vrid termostaten till sist i rätt riktning.

 

G. Gatewayns Led lyser rött

Kontrollera:

* Kom det ett meddelande efter gateway installation att installationen lyckades?

* Lyste gatewayns LED indikator blått efter installationen (kontinuerligt på)?

* Har lösenordet till ert WiFi nätverk bytts nyligen?

* Är din internet-router inställd på att använda kanalerna 1-9 (= kanaler som gatewayn kan arbeta med)

* Är din internet-router inställd att använda frekvensbandet 2,4 GHz (2,4 GHz stöds av Gatewayn)

Åtgärder, ifall internet-router lösenord inställd på gatewayn var felaktigt eller om det har ändrats:

* Dra ut kontakten, tryck på knappen och håll den intryckt, koppla på strömtillförseln, vänta ett par sekunder, låt LED indikatorn blinka snabbt några gånger och efter att den varit tänd en lite längre stund släpp då knappen efter att LED indikatorn blir mörk.

* Gatewayn kommer att starta om och dess egna WiFi nätverk blir igen synligt.

* Installera om gatewayn = LED indikatorn ska lysa konstant blått.

* Fortsätt installera andra komponenter

Åtgärd, andra fall

* Kontrollera din internet-routers konfiguration

Om du har bytt Internet-router återställ då gatewayinställningarna enligt instruktionerna ovan och efteråt återgå till fråga 2.A.

4. APP

A. Var kan jag ladda ner Salusfin APPen?

Du kan ladda ner APPen från iOS eller Android-butiken.

iOS                                                  Android

B. Behövs det göras något extra med APPen när fler komponenter installeras?
C. Hur sätter man till favoriter i APPen?

Från-hemfönstret trycker du på valfri knapp (?) ca 3 sekunder och väljer… Lägg till i favoriter.

På samma sätt kan du ta bort …. från favoriterna.

D. Säkerhetskoden? Varför är den synlig?.

Första gången du loggar in i APPen kan du installera en säkerhetskod. Den skyddar APPen då telefonen är olåst. Du kan också välja att inte använda säkerhetskod, men vi rekommenderar att du använder säkerhetskod.

E. Jag har glömt min säkerhetskod.

Ifall du har glömt din säkerhetskod, kan du på inmatningsstället för säkerhetskoden be om en ny säkerhetskod. I följande ruta skall du fylla i dina uppgifter (epost adress samt lösenord).

F. Vilka funktioner finns i Salusfin APP inställningar

I inställningar fältet (tre sträck i det övre vänstra hörnet av APPen), kan du ändra funktioner såsom säkerhetskod. I kontroll centret ser du elpriset du har matat in samt valutan. Du har även möjlighet att byta bakgrundsbilden, ikonernas ordningsföljd och kommer åt att läsa bruksanvisningarna och logga ut dig ur tjänsten.

G. Energiprisfältet under inställningar-vad kan detta användas till?

Under inställningar kan du se det kWh/m3 pris du har matat in via portalen. Uppgifterna används för att mäta energikostnaden då du har en elmätare

kWh/m3 priset upprätthålls i control centret.

H. Vilka operativsystem stöder Salusfin APPen?

APPen fungerar med iOS och Android. Den stöder iPhone 4 (iOS7) samt nyare och Android versionen 4.4 samt nyare.

Inofficiella Android versioner stöds inte fullt ut.

Endel brandväggar samt virusbekämpningsprogram kan förhindra att APPen fungerar.

I. Vad använder jag funktionerna till?

Med hjälp av funktionerna automatiserar man händelser som annars skulle kräva manuell styrning. Alarmen måste vara avaktiverade innan du kan använda funktionerna

J. Funktioner, vakna, hur använder jag denna?

Vakna funktionen kommer att sätta på alla smartpluggar till förinställt läge och avaktiverar alla säkerhetssensorer, förutom brandvarnaren och vattenläckage sensorn som alltid är aktiverade.

K. Funktioner, Holiday On, hur använder jag denna?

Holiday on aktiverar alarmen (samma som låsikonen) och avaktiverar alla smartpluggar.

Rök och vattenläckage sensorerna är alltid aktiverade.

L. Funktioner, semesterstatus av.

Holiday off återställer ditt hems smartpluggar till normalläge. Du kan själv aktivera/stänga av alarmen vid behov.

M. Funktioner, läggdags, hur använder jag denna?

Bedtime kommer att stänga av alla smart pluggar och armerar alla dörr sensorer medan Rörelsesensorerna inte aktiveras .

N. Aviseringar/Alarm kommer inte till din Android-telefon

Optimera (=Strömsparläge) För att uppnå bättre batteritider sätter din Android telefon sig i sov-läge och i det läget kommer diverse bakgrundsprocesser att inte ha tillgång till strömkrävande operationer som mobildata, bluetooth etc. Detta läge medför också att Salusfin mobil applikationen inte kommer att tillåtas ta kontakt med yttre tjänster, det i sin tur gör att alarm inte kommer att nå din mobil telefon i alla lägen. För att undvika detta och se till att Android telefonen inte stänger av dessa funktioner kan man ta till följande åtgärder:

 

På en standard Android (Stock)

 1. Inställningar
 2. Batteri
 3. Tre punkter … (uppe i högra hörnet)
 4. Batteri optimering
 5. Klicka Optimera inte och välj ”Alla applikationer”
 6. Rulla ner tills du hittar Salusfin och markera valet.
 7. Välj Optimera inte och Spara

 

På en Samsung telefon

 1. Inställningar
 2. Underhåll
 3. Batteri
 4. Oövervakade Applikationer
 5. Klicka på +tecknet
 6. Välj Salusfin från listan och klicka klar eller spara.

 

5. Annat

A. Fördelarna med Salusfins lösning för laddning av elbilen?

Fördelarna med Salusfins lösning för laddning av elbilen?
Salusfin hjälper dig att optimera elbilsladdandet, vilket ger dig lägre användningskostnad per kilometer.

B. Integritetsskydd

All kommunikation från komponenter till moln och mobil / webbapplikationer är krypterade.

Salusfin respekterar din integritet. Uppgifter som omfattas av integritetskyddet kommer inte att lämnas ut till en tredje part utan användarens medgivande.