Energian Kysyntäjousto

 

Salusfin Kysyntäjousto palvelu energiayhtiöille, jossa käyttäjä sopimuksen puitteissa antaa luvan energiayhtiölle hetkellisesti säätä käyttäjän energiankulutusta vaikuttamatta asumismukavuuteen.

Kysyntäjousto hyödyntää kiinteistön massan lämmönvarauskykyä.

Kysyntäjouston tavoitteena on tasata kulutusta ja siirtää kulutusta alhaisemman kulutuksen jaksoille.

Kysyntäjoustolla on positiivinen ympäristövaikutus, kulutushuiput lisäävät energiantuotannon kustannuksia ja päästöjä.

Mitä kysyntäjoustossa tapahtuu:

  • Energian kulutusta voidaan hetkellisesti säätää alas- tai ylöspäin tasaamaan kulutuksen heilahteluja
  • Sopimus antaa puitteet säädön vaikutuksille
  • Kiinteistöjen massat voivat toimia lämpövarastoina ja tasata lämmön kulutusta
  • Palvelu on kuluttajalle läpinäkyvää

Kuluttajan hyöty

  • Kulutusta siirtyy alhaisemman hinnan ajalle
  • Energiayhtiö hyvittää käyttäjää palveluun osallistumisesta

Energiayhtiön hyöty

  • Tasaisempi kulutus ja tuotantokapasiteetin käytön optiointi
  • Positiivinen ympäristövaikutus