Salusfin EU-projekti uudelle tasolle

As Oy Helsingin Haapaniemenkatu 12 yhtiökokous päätti osallistumisesta mySMARTLife-hankkeeseen.

Salusfin asentaa lämmityksenohjauksen 170 asuntoon. Ratkaisulla lämmitystä voidaan ohjata huonekohtaisesti asukkaiden henkilökohtaisesten tarpeiden mukaan.

Osana projektia Helen Oy ja Salusfin pilotoivat kaukolämmön kysyntäjoustoa.

Ratkaisu on tarkoitus asentaa hankkeen aikana 12 asuinkiinteistöön.