Palvelun käyttöehdot

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Salusfinin ohjelmistoille, laitteistolle, palveluille, asiakirjoille ja tiedoille

1        Yleistä
Lue tämä sopimus ennen kuin aloitat palvelun käytön tai asennat mitään sen osaa.

Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (“EULA”) on sitova sopimus sinun (Loppukäyttäjä tai sinä) ja Salusfin Oy:n (“Salusfin”) Finnoonniitynkuja 4, 02270, Espoo, Suomi, yritystunnuksella 2543262-7 Suomen kaupparekisterissä, (“Lisenssinantaja” tai “me”) välillä.

Tämä sopimus koskee Salusfinin palvelua (“Salusfin Home Automation”), ja palvelun tarvitsemia tietoja kerääviä ja toimenpiteitä suorittavia laitteita sekä palvelun ja laitteiden käyttöä. Palveluun ja laitteisiin voi kuulua myös ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä muita tietoja, joita palvelu kerää, tuottaa, käsittelee tai käyttää.

Palvelun osat voivat olla tunnistettavissa Salusfin Home Automationin merkkistä, mutta sopimus koskee myös muita laitteita, ohjelmistoja ja tietoja, joita käytetään osana Salusfin Home Automationia, vaikka niissä ei Salusfin Home Automation merkkiä olisikaan.

SALUSFIN HOME AUTOMATIONIA EI VOI KÄYTTÄÄ ILMAN ETTÄ HYVÄKSYT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN. Käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen suoritetaan Salusfinin verkkosivustolla (https://www.salusfin.com).

VAIKKA ET ANTAISIKAAN HYVÄKSYMISTÄSI, TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS SITOO SINUA, JOS ASENNAT, KOPIOIT TAI KÄYTÄT MITÄ TAHANSA SALUSFIN HOME AUTOMATION- PALVELUN OSAA.

JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTA, ÄLÄ ASENNA, KOPIOI TAI KÄYTÄ MITÄÄN SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN OSAA.

Salusfin Home Automation käsittelee tietoja, jotka voivat olla luonteeltaan henkilötietoina pidettäviä. Salusfin ei voi tarjota Salusfin Home Automationia ilman suostumusta tietojen käsittelyyn.

JOS ET HALUA ANTAA SUOSTUMUSTA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN, TAI JOS ET PYSTY HANKKIMAAN SUOSTUMUSTA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN HENKILÖILTÄ, JOTKA SÄÄNNÖLLISESTI OVAT TILOISSA, JOIHIN SALUSFIN HOME AUTOMATION ASENNETAAN, ÄLÄ ASENNA TAI OTA KÄYTTÖÖN MITÄÄN SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN OSAA.

Kuvaus käsitellyistä henkilötiedoista annetaan tässä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa erillisessä suostumuksessa henkilötietojen käsittelyyn.

SINULLE MYÖNNETÄÄN VAIN RAJOITETTU OIKEUS (LISENSSI) KÄYTTÄÄ SALUSFIN HOME AUTOMATIONIA TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUKAISESTI.

Ostoksesi tai tilauksesi ei sisällä omistusoikeutta tai mitään muuta oikeutta kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti myönnetään mihinkään Salusfin Home Automation -palvelun osaan, vaikka nuo osat olisivat välttämättömiä palvelun kanssa toimitetun laitteiston tai muiden tuotteiden toiminnalle. Et voi siirtää mitään Salusfin Home Automation -palvelun osaa kolmannelle osapuolelle.

Salusfin pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty tässä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa.

Sinun on noudatettava Salusfin Home Automation -palvelun käyttöohjeita.

2        Hyväksynnät
2.1 Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehtoja sovelletaan Salusfin Home Automationiin ja jokaiseen siihen kuuluvaan osaan, mukaan lukien kaikki päivitykset tai lisäosat, ellei niitä toimiteta erillisten ehtojen kanssa.

2.2 Salusfin voi tehdä muutoksia tähän käyttöoikeussopimukseen milloin tahansa. Voimassaolevat sopimusehdot ovat saatavissa Salusfinin verkkosivustolta (https://www.salusfin.com). Kun sopimusehtoja on muutettu ja ne ovat tulleet saataville Salusfinin verkkosivustolla, sinulle tiedotetaan tästä ilmoituksella, joka näytetään Salusfin Home Automation -palvelun kirjautumista edellyttävällä sivustolla tai vaihtoehtoisesti muilla tavoilla, joilla sinut todennäköisesti tavoitetaan. Velvollisuutenasi on lukea sopimusehdot Salusfinin verkkosivustolta ja hyväksyä sopimusehdot osana tätä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimusta. Jos et hyväksy uusia tai muutettuja sopimusehtoja, sinun on heti lakattava käyttämästä Salusfin Home Automationia, ja sinun on myös ilmoitettava meille, ettet hyväksy sopimusehtoja lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen legal@salusfin.com. Jos jatkat Salusfin Home Automationin käyttöä sen jälkeen, kun ilmoitus on näytetty sinulle tai muutoin kohtuullisin keinoin tuotu tietoosi, ilmaiset suostumuksesi uusiin tai korjattuihin ehtoihin.

2.3 Salusfin Home Automationia voidaan käyttää internetin kautta tietokoneella sekä lisäksi yleisimmillä matkapuhelimilla ja mobiililaitteilla erillisellä sovelluksella. Sovellus on osa Salusfin Home Automationia. Sovellusta ei ole saatavissa kaikille matkapuhelintyypeille eikä kaikille mobiililaitetyypeille. Sen sijaan sovellus tarjotaan niille mobiilialustoille ja käyttöjärjestelmille, jotka mainitaan joko pakkauksessa, käyttöoppaassa tai Salusfinin internetsivustolla (https://www.salusfin.com) .

2.4 Salusfin Home Automation (tai sitä ohjaava internet sivusto tai sovellus) voi sisältää ohjelmiston osan tai palvelun taikka vaatia sellaisen verkkosivuston käyttöä, johon kolmannella taholla on oikeuksia, mutta jotka ovat oleellinen osa Salusfin Home Automationia. Näillä ohjelmistoilla, palveluilla tai verkkosivustoilla voi olla tämän käyttöoikeussopimuksen lisäksi omat ehtonsa ja edellytyksensä, jotka sinun pitää hyväksyä voidaksesi käyttää Salusfin Home Automationia.

2.5 Salusfin Home Automation käyttää salattua yhteyttä internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa. Muistutamme, että internetin tiedonsiirrot eivät ole koskaan täysin yksityisiä tai turvallisia.

2.6 Valvomme Salusfin Home Automationin käyttöä ja toimintaa osana lisenssivalvontaamme ja normaalia liiketoiminnan seurantaa. Meille on tärkeää tietää, kuinka asiakkaamme käyttävät Salusfin Home Automationia, jotta voimme kehittää sitä edelleen.

2.7. Salusfin Home Automation -palvelu voi olla osa jotakin toista palvelua, esimerkiksi sähköyhtiön palvelua. Tällaisessa tapauksessa sinulla on sopimussuhde tähän palveluntarjoajaan, ja Salusfin toimii tuon palveluntarjoajan alihankkijana. Tuolloin sinua sitovat palveluntarjoajan kassa solmimasi sopimuksen määräykset palvelun hinnoista ja muista suoritettavaksesi tulevista maksuista, eikä sinulla ole velvollisuutta maksaa palveluntarjoajan kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisesta käytöstä erikseen Salusfinille. Sinulla voi olla mahdollisuus ostaa Salusfiniltä lisäpalveluita, joista Salusfin veloittaa erikseen.

Vaikka käyttäisit Salusfin Home Automation -palvelua jonkin toisen palvelun tai sopimuksen kautta, olet silti sidottu tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoihin. Salusfin ei luovu tällä sopimuksella mistään sille kuuluvasta oikeudesta, eikä luovu myöskään mistään mahdollisesta oikeudestaan sille kuuluvaan korvaukseen tai oikeudestaan vaatia muuta seuraamusta, jos tätä sopimusta rikotaan.

Mikäli olet hankkinut palvelun tai lisäpalvelun Salusfiniltä, suostut maksamaan Salusfin Home Automationin käyttöön liittyvät maksut ja verot Salusfinin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Salusfin pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Hintojen muutoksista ilmoitetaan kuten näiden sopimusehtojen muutoksista (Salusfinin verkkosivuilla kirjautumista edellyttävässä osassa tai muulla sinut todennäköisesti tavoittavalla tavalla). Sinulla on mahdollisuus irtisanoa tilauksesi, ellet hyväksy hinnanmuutosta. Kaikki maksut ovat lopullisia, eikä mitään tekemistäsi maksuista palauteta, ellei tässä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa ole muuta ilmoitettu.

Jos kolmas osapuoli, viranomaiset mukaan lukien, vaatii Salusfin Home Automationin käytöstä lakiin perustuvaa lisämaksua, veroa tai muuta maksua, Sinä olet velvollinen maksamaan tuollaiset maksut tai verot. Ne eivät sisälly Salusfinille maksettavaan käyttömaksuun.

2.8 Hyväksyt, että Salusfin Home Automationissa voi olla palvelukatkoja. Hyväksyt, että et saa ilmoituksia etkä pysty käyttämään Salusfin Home Automationia noiden palvelukatkojen aikana.

2.9 Hyväksyt, että Internet-yhteys, jolla on vaadittava laatu, nopeus ja tiedonsiirtokyky tämän palvelun jatkuvaan toimintaan, on täysin sinun vastuullasi. Hyväksyt, että on sinun velvollisuutenasi hankkia sähkönsyöttö ja tietoverkko, jonka laatu mahdollistaa Salusfin Home Automationin käytön ja estää laitteiden viat.

2.10 Kun alat käyttää palvelua, sinulle annetaan kirjautumistunnukset (käyttäjätunnus, salasana, PIN-koodi, yms.), joita käytät tunnistautumiseen Salusfin Home Automationissa. Sinun on pidettävä kaikki kirjautumistunnukset vain itselläsi etkä saa luovuttaa niitä kenellekään muulle. OLET VASTUUSSA KAIKESTA NÄILLÄ KIRJAUTUMISTUNNUKSILLA TEHDYSTÄ TOIMINNASTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ KAIKKINE SEURAUKSINEEN.

3        Lisenssi
Salusfin myöntää sinulle seuraavat oikeudet ehdolla, että noudatat tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen  ehtoja.

3.1. Salusfin myöntää sinulle oikeuden  Salusfin Home Automationin käyttöön sellaisena kuin se on tämän sopimuksen solmimisen hetkellä näiden ehtojen mukaisesti. Salusfin pidättää kaikki muut oikeudet. Et voi siirtää oikeuttasi käyttää Salusfin Home Automationia kenellekään muulle. Oikeutesi käyttää Salusfin Home Automationia ei estä Salusfinia luovuttamasta samanlaista tai poikkeavaa oikeutta toiselle taholle.

3.2 Voit asentaa ja käyttää Salusfin Home Automationia vain tiloissa, jotka ovat hallinnassasi.  Sinun on toimittava Salusfinin käyttöoppaassa ja tässä sopimuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

3.3 Sitoudut, että et

(1) luovuta, vuokraa, anna lainaan, siirrä tai jaa oikeuttasi Salusfin Home Automationin käyttöön, itse Salusfin Home Automationia tai mitään sen osaa, otetta, valikoimaa, järjestelyä, muokkausta, koostetta tai niihin perustuvaa muunnelmaa kolmannelle osapuolelle;

(2) tee virheenkorjauksia, muokkaa, sovita, käännä Salusfin Home Automationia tai valmistele siihen perustuvia muunnelmia;

(3) pura Salusfin Home Automationin koodia tai muutoin yritä saada lähdekoodia Salusfin Home Automationista tai muunna Salusfin Home Automationia ihmisten luettavissa olevaan muotoon, tai yritä uudelleenrakentaa tai löytää Salusfin Home Automationin lähdekoodia tai taustalla olevia ideoita, algoritmeja, tiedostomuotoja, tai ohjelmointia tai yhteentoimivuusliitäntöjä tai muita tiedostoja, jotka sisältyvät tai joita luodaan käyttämällä Salusfin Home Automationia, millään tavalla ilman Salusfinilta tai oleelliselta kolmannen osapuolen lisenssinantajalta etukäteen saatua nimenomaista kirjallista suostumusta;

(4) pura salattuja tietoja tai ota talteen osia Salusfin Home Automationin tiedostoista käytettäväksi muissa sovelluksissa,

(5) poista, peitä tai muuta Salusfinin tai jonkun kolmannen osapuolen tuotenimiä, tavaramerkkejä tai patenttimerkintää, tekijänoikeutta tai muita omistusoikeusilmoituksia, tai omistusoikeuden osoituslausuntoja, jotka on liitetty tai jotka sisältyvät tai joita käytetään yhdessä Salusfin Home Automationin kanssa tai sen kautta;

(6) käytä tai salli Salusfin Home Automationin käyttöä kolmansien osapuolten palvelun suorittamiseen ilman nimenomaista kirjallista lupaa Salusfinilta;

(7) julkisesti levitä tietoja tai analyysejä mistään lähteestä, joka liittyy Salusfin Home Automationiin;

(8) käytä Salusfin Home Automationia millään tavalla, joka voisi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa, heikentää tai murtaa palveluun kuuluvia tai sitä ylläpitäviä järjestelmiä tai niiden turvallisuutta tai häiritä muita käyttäjiä; tai

(9) kerää tai haravoi tietoja Salusfin Home Automationista tai palveluun kuuluvia tai sitä ylläpitäviä järjestelmiä tai yritä tulkita tiedonsiirtoja palvelimille tai palvelimista, jotka suorittavat Salusfin Home Automationia ja palvelimilla olevia ohjelmia tai tietoja;

etkä salli kenenkään muun tehdä mitään edellä sinulta kiellettyä.

3.4 Vientikieltomääräykset. Suostut noudattamaan kaikkia Euroopan Unionin sitovia määräyksiä ja rajoituksia, jotka koskevat eräitä maita, yrityksiä tai yksilöitä (rangaistukset, kauppasaarrot ja rajoitukset), kaikkia teknologian valvontaa tai vientiä koskevia lakeja, asetuksia tai valvontakeinoja, joita sovelletaan Salusfin Home Automationin käyttämään tai tukemaan tekniikkaan. Salusfin Home Automation, mukaan lukien tekniset tiedot, voivat sisältää osia tai ohjelmiston, joka on vientivalvonnan alaista Euroopan Unionin tai Yhdysvaltojen vientivalvontamääräysten tai Suomen tai minkä tahansa muun loppukäyttäjän maan vientivalvontaa koskevien lakien nojalla ja voi olla tuontia tai vientiä koskevien valvontakeinojen alainen muissa maissa. Suostut noudattamaan ankarasti sovellettavia tuonti- ja vientimääräyksiä ja tunnustat, että sinulla on vastuu lupien hankkimisesta minkään Salusfin Home Automationin osan vientiä, jälleenvientiä, siirtoa tai tuontia varten.

3.5 Lisenssiä ei myönnetä millekään kunnalle, maakunnalle tai valtiolle taikka millekään kunnalliselle, alueelliselle, kansalliselle, monikansalliselle tai valtiolliselle yksikölle. Vakuutat ettet toimi sellaisen puolesta, ja ettet siirrä mitään Salusfin Home Automationin osaa millekään kunnalle, maakunnalle tai valtiolle tai millekään kunnalliselle, alueelliselle, kansalliselle, monikansalliselle tai valtiolliselle yksikölle.

3.6 SALUSFINILLA ON YKSIPUOLINEN OIKEUS OMALLA HARKINNALLAAN KIELTÄÄ SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN KÄYTTÖ JA PÄÄSY PALVELUN KAIKKIIN TAI JOHONKIN OSAAN SINULTA TAI MUILTA KÄYTTÄJILTÄ, JOIDEN SALUSFIN KATSOO TAI EPÄILEE KÄYTTÄVÄN SALUSFIN HOME AUTOMATIONIA TAVALLA, JOHON SALUSFIN EI OLE SITÄ TARKOITTANUT, TAI JOKA RIKKOO LAKIA TAI TÄTÄ SOPIMUSTA, JA PERUUTTAA LISENSSI SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN KÄYTTÖÖN.

4        Tietosuoja ja suostumus henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn
4.1 Salusfin Home Automationin toiminta perustuu  tietojen käsittelyyn, ja tällaisiin tietoihin sisältyy henkilötietoina pidettäviä tietoja, jotka on määritetty Euroopan unionin asetuksessa (EU) 2016/679 ja sovellettavassa kansallisessa voimassa olevassa oikeudessa.

4.2 Sinun on annettava meille lain vaatima erillinen suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Ilman suostumusta emme voi tarjota sinulle Salusfin Home Automationin palveluja eikä tilauksesi toimi. Suostumus on liitetty tähän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimukseen ja on oleellinen osa sitä.

5        Immateriaalioikeudet
5.1 Tunnustat, että oikeus Salusfin Home Automationin käyttöön on lisensoitu (ei myyty) sinulle, ja että sinulla ei ole mitään oikeutta Salusfin Home Automationin oikeuksiin, lukuun ottamatta oikeutta käyttää Salusfin Home Automation palvelua ja sen osia tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti.

5.2 Tunnustat, että Salusfin tai kolmannet osapuolet omistavat kaikki oikeudet Salusfin Home Automationiin, ja kaikki siihen liittyvät materiaalit ja palvelut, lukuun ottamatta niitä osia, jotka on selkeästi merkitty avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi tämän käyttöoikeussopimuksen viittauksella.

5.3 Lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa myönnettyä lisenssiä, kaikki oikeudet Salusfin Home Automationiin pidätetään, eikä Salusfin myönnä epäsuoria lisenssejä, lukuun ottamatta niitä, jotka on selkeästi merkitty avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi. Salusfin pidättää itsellään kaikki oikeudet tekijänoikeuksiin, patentteihin, liikesalaisuuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin kaikkialla maailmassa. Tämä Sopimus koskee myös kaikkia Salusfin Home Automationin muutoksia, ohjelmistopäivityksiä, julkaisuja, asiakirjoja ja tietoja, joita sinulle on ehkä tarjottu.

6        Ei takuuta
6.1 HYVÄKSYT, ETTÄ SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN JA MAHDOLLISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTON JA PALVELUJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU YKSINOMAAN SINUN VASTUULLASI.

SALUSFIN HOME AUTOMATION TARJOTAAN SINULLE “SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA. SALUSFIN JA KOLMANNET OSAPUOLET NIMENOMAISESTI KIISTÄVÄT KAIKKI NIMENOMAISET, EPÄSUORAT JA MUUT VASTUUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VASTUU OMISTUSOIKEUDESTA, KAUPPAKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SIINÄ ENIMMÄISLAAJUUDESSA JONKA VOIMASSA OLEVA OIKEUS HYVÄKSYY.

6.2 OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA VAHINGOISTA , ELLEI VAHINKO AIHEUDU SALUSFININ TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI TÖRKEÄN TUOTTAMUKSELLISESTA TOIMINNASTA. SALUSFIN EI TAKAA EIKÄ VASTAA, (i) ETTÄ SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI, (ii) ETTÄ SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, TAI (iii) ETTÄ SALUSFIN HOME AUTOMATIONISSA OLEVAT VIAT KORJATAAN.

7        Vastuunrajoitus ja vahingonkorvaukset
SALUSFIN TAI MIKÄÄN SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVAT YHTIÖ (MUKAAN LUKIEN NIIDEN ALIHANKKIJAT, JÄLLEENMYYJÄT, NIIDEN HALLITUKSEN JÄSENET, TYÖNTEKIJÄT TAI OSAKKEENOMISTAJAT) EIVÄT OLE VASTUUSSA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAMMASTA, JONKA ON AIHEUTTANUT MUU KUIN TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS TAI TÖRKEÄN TUOTTAMUKSELLINEN TOIMINTA, MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, KUTEN SAAMATTA JÄÄNEESTÄ VOITOSTA, TIEDON MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MUUSTA TALOUDELLISESTA VAHINGOSTA, TAI MINKÄÄNLAISESTA OMAISUUDEN MENETYKSESTÄ, JOKA SAATTAISI SEURATA SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SALUSFIN HOME AUTOMATIONIA TAI SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN TAI TÄMÄN SOPIMUKSEN VIRHEESTÄ, OLI SE AIHEUTUNUT MITEN HYVÄNSÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO KÄRSINEELLE TAHOLLE ILMOITETTU VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

MISSÄÄN TAPAUKSESSA SALUSFININ TAI MIKÄÄN SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVAN YHTIÖN VASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA EI YLITÄ SUMMAA, JONKA LOPPUKÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT SALUSFINILLE SALUSFIN HOME AUTOMATIONISTA KAHDENTOISTA KUUKAUDEN AIKANA ENNEN VAHINKOTAPAHTUMAA.

JOS LOPPUKÄYTTÄJÄ ON SAANUT SALUSFIN HOME AUTOMATIONIN KÄYTTÖÖNSÄ VELOITUKSETTA, MINKÄÄNLAISTA KORVAUSVELVOLLISUUTTA EI OLE. ELLEI LOPPUKÄYTTÄJÄN KOTIPAIKAN VOIMASSA OLEVA OIKEUS KIELLÄ, EDELLÄ MAINITTU ON LOPPUKÄYTTÄJÄN AINOA JA YKSINOMAINEN MAHDOLLISUUS SAADA KORVAUSTA JA SULKEE POIS MAHDOLLISUUDEN VAATIA KORVAUSTA MUULLA PERUSTELLA TAI MUULLA TAVALLA. TÄTÄ VASTUUNRAJOITUSTA SOVELLETAAN VOIMASSA OLEVA OIKEUDEN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA.

SITOUDUT OLEMAAN MITENKÄÄN OSALLISTUMATTA, AVUSTAMATTA TAI TUKEMATTA KOLMANNEN TAHON MAHDOLLISIA VAATIMUKSIA SALUSFINIA TAI SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIA YHTIÖITÄ VASTAAN, MUKAAN LUKIEN VAATIMUKSET JOTKA KOHDISTUVAT JOHONKIN SALUSFININ TAI SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVAN YHTIÖN ALIHANKKIJAAN, JÄLLEENMYYJÄÄN, HALLITUKSEN JÄSENEEN, TYÖNTEKIJÄÄN, OSAKKEENOMISTAJAAN TAI TÄLLAISELTA TOIMEKSIANNON SAANEESEEN. SITOUDUT KORVAAMAAN SALUSFINILLE MENETYKSET, VAHINGOT TAI VASTUUT, JOISTA SALUSFININ ON VASTATTAVA SEN VUOKSI, ETTÄ OLET RIKKONUT TÄTÄ SOPIMUSTA, TAI SEN VUOKSI, ETTÄ TUOMIOISTUIN TAI MUU TOIMIVALTAINEN ELIN ON TUKEUTUNUT NIIHIN TIETOIHIN TAI ASIAKIRJOIHIN TAI LAUSUMIIN, JOTKA OLET TOIMITTANUT TAI ANTANUT, TAI JOITA KOLMAS OSAPUOLI ON KÄYTTÄNYT TAI JOIHIN SE ON TUKEUTUNUT VAATIMUKSENSA TUEKSI TAI JOIHIN SE ON PERUSTANUT VAATIMUKSENSA.

SALUSFIN HOME AUTOMATIONIA EI OLE SUUNNITELTU KÄYTETTÄVÄKSI ELINTOIMINTOJEN YLLÄPITÄMISEEN EIKÄ TURVALLISUUSLAITTEENA. SALUSFININ PALVELUITA EI SAA KÄYTTÄÄ PAIKASSA JOSSA TUOTTEEN TOIMINTAHÄIRIÖ VOISI JOHTAA HENKILÖVAMMAAN TAI KUOLEMAAN EIKÄ TURVALLISUUSSOVELLUKSISSA.

EDELLA MAINITUT VASTUUNRAJOITUKSET OVAT JA PYSYVÄT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ HYVÄKSYTKÖ NE, TAI KÄYTÄTKÖ SALUSFIN HOME AUTOMATIONIA, SEN OHJELMISTOJA, PÄIVITYKSIÄ TAI TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUUTOKSIA.

8        Irtisanominen
8.1 Salusfin voi irtisanoa tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen päättymään heti ja pysyvästi antamalla sinulle kirjallisen ilmoituksen:

(a) jos rikot tätä käyttöoikeussopimusta, etkä korjaa (jos se on korjattavissa) rikkomusta 14 päivän sisällä siitä, kun olet vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen, jossa sinua vaaditaan tekemään niin; tai

(b) jos rikot tätä käyttöoikeussopimusta tai muita Salusfin Home Automationiin mahdollisesti liittyviä lisenssirajoituksia oleellisella tai jatkuvalla tavalla;

(c) jos ilmoitat meille missään muodossa, että et hyväksy tätä käyttöoikeussopimusta tai sen mahdollisia lisäyksiä tai uutta käyttöoikeussopimusta, jonka olemme antaneet koskien Salusfin Home Automationia; tai

(d) jos jostain syystä ja jossakin Salusfin Home Automationin lisenssijakson vaiheessa me Salusfinissa tai sen osakkuusyhtiöissä omalla harkinnallamme tulemme johtopäätökseen, ettemme voi tarjota sinulle laitteistoa tai palvelua tavalla, joka tyydyttäisi sinua ja meitä.

Salusfin pidättää oikeuden lopettaa sinulle tarjotut tai käyttöösi annetut Internet-pohjaiset palvelut Salusfin Home Automationin käyttöä varten.

8.2 Voimme irtisanoa tämän käyttöoikeussopimuksen heti ilman sinulle annettavaa kirjallista ilmoitusta, jos laiminlyöt Salusfin Home Automationin maksun laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä tai jos Salusfin Home Automationin valmiiksi maksettu käyttöjakso päättyy.

8.3 Irtisanomisen yhteydessä, riippumatta sen syystä:

(a) kaikki sinulle myönnetyt oikeudet tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti lakkaavat;

(b) sinun on välittömästi lopetettava kaikki toiminta, johon tämä käyttöoikeussopimus on sinut oikeuttanut, mukaan lukien Salusfin Home Automationin käyttö;

(c) sinun on välittömästi tuhottava tai poistettava kaikki Salusfin Home Automationin osat kaikilta laitteilta ja tietokoneilta, poistettava asennus laitteilta, jotka sisältävät Salusfin Home Automationin osia, ja välittömästi tuhottava kaikki Salusfin Home Automationin ohjelmistot ja kopiot, jotka ovat sillä hetkellä hallussasi, hallinnassasi tai valvonnassasi ja todistettava pyynnöstämme meille, että olet tehnyt tämän; ja

(d) kaikki vastuunrajoitukset ja Salusfinin oikeudet jäävät voimaan lukuun ottamatta Salusfinin oikeutta uusiin käyttöön liittyviin maksuihin irtisanomisen voimaantulon jälkeiseltä ajalta.

8.4 PILOTTI-, BETA-TESTAUKSEN TAI MUUSSA KEHITYS- TAI ARVIOINTIVAIHEESSA SINULLE MYÖNNETTY LISENSSI PÄÄTTYY ILMOITUKSETTA PILOTTI-, BETA-TESTAUKSEN TAI MUUN KEHITYS- TAI ARVIOINTIVAIHEEN LOPPUESSA.

9        Viestintä välillämme
9.1 Jos haluat ottaa meihin yhteyttä kirjallisesti, tai jos jokin tämän käyttöoikeussopimuksen ehdoista vaatii sinua tekemään meille kirjallisen ilmoituksen, voit lähettää sen meille postitse osoitteeseen Salusfin, Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo, tai sähköpostilla osoitteeseen legal@salusfin.com. Salusfin ei lunasta postimaksultaan vajaita lähetyksiä.

9.2 Jos meidän on otettava yhteyttä sinuun tai annettava sinulle kirjallinen ilmoitus, teemme sen sähköpostilla tai postitse osoitteeseen, jonka olet antanut meille rekisteröidessäsi käyttäjätunnuksesi Salusfin Home Automationin verkkosivuilla.

10    Muut ehdot
10.1 Voimme siirtää tässä käyttöoikeussopimuksessa määritetyt oikeutemme ja velvollisuutemme toiselle taholle. Siirto ei vaikuta sinun oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, jotka on määritetty tässä käyttöoikeussopimuksessa.

10.2 Et voi siirtää tässä käyttöoikeussopimuksessa määritettyjä oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi toiselle henkilölle, ellemme anna siihen nimenomaista kirjallista suostumustamme.

10.3 Jos emme vaadi, että suoritat jonkun tässä käyttöoikeussopimuksessa määritetyn velvollisuutesi tai emme valvo oikeuksiamme sinua kohtaan, tai jos vaatimuksemme on viivästynyt, tämä ei tarkoita, että olisimme luopuneet oikeuksistamme sinua kohtaan eikä se tarkoita, että sinun ei tarvitse noudattaa velvollisuuksiasi. Jos luovumme toimista tekemääsi sopimusrikkomusta tai laiminlyöntiä vastaan, teemme sen vain kirjallisesti, eikä se tarkoita, että automaattisesti luopuisimme toimista myöhemmin tekemääsi laiminlyöntiä tai sopimusrikkomusta vastaan.

10.4 Kukin tämän käyttöoikeussopimuksen ehdoista on voimassa erillisenä. Jos tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen päättää, että jokin niistä on lainvastainen tai toimeenpanokelvoton, muut ehdot pysyvät muuttumattomina voimassa.

10.5. Vaikka tämä käyttöoikeussopimus voidaan kääntää muulle kuin suomen kielelle, se tehdään vain käyttäjän mukavuuden lisäämiseksi. Hyväksyt, että useasta syystä johtuen, esimerkiksi yksittäisten ilmausten toissijaisten merkitysten vuoksi, tekstit eivät ole täysin identtisiä. Ristiriitatapauksessa suomenkielinen versio saa etusijan, ja asia ratkaistaan suomenkielisen version mukaisesti.

10.6 Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista sekä Suomen lain lainvalintasäännöksiä, ja mahdollinen kanne, joka tehdään tämän Sopimuksen nojalla, on esitettävä yksinomaisesti Espoon käräjäoikeudessa Suomessa, tai immateriaalioikeuksien tapauksessa yksinomaisesti markkinaoikeudessa Helsingissä, Suomessa, aina asian laadun mukaan.

11    Kysyntäjousto
Osana Salusfin Home Automation palvelua voi olla kaukolämpöyhtiösi tai energiayhtiösi tarjoama kysyntäjousto -palvelu, jonka perusajatuksena on madaltaa energiantuotannon kulutuspiikkejä vaikuttamatta asumismukavuuteen. Tämä tapahtuu ennakoimalla kulutuspiikkejä, jolloin palvelu lataa rakenteisiin lämpöä ennakolta ja vähentää kulutuspiikin hetkellä toimitetun energian määrää. Käytännössä ohjaaminen tapahtuu säätämällä termostaattien asetusarvoa saadun ohjaustiedon perusteella +/-1 astetta. Loppukäyttäjällä on aina päätäntävalta kysyntäjouston soveltamisessa. Hyväksyt tämän sopimuksen hyväksymisellä kysyntäjoustopalvelun käyttämisen osana Salusfin Home Automation palvelua.

12    Erityisehdot Sovellukselle
Yllä esitetyn lisäksi Sovellusta koskevat seuraavat asiat:

Sovelluksen toimituskanava ei ole tämän käyttöoikeussopimuksen osapuoli.

Sovellus lisensoidaan, ei myydä, sinulle henkilökohtaiseen käyttöön vain tämän lisenssin ehtojen ja tämän Salusfin Home Automationin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen nojalla, aiemmin tälle sopimukselle ja Salusfin Home Automationin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimukselle antamasi hyväksynnän perusteella. Salusfin pidättää kaikki oikeudet, joita sinulle ei ole nimenomaisesti myönnetty. Tämä lisenssi ei ole siirrettävissä. Jos käytät tätä Sovellusta mobiililaitteella, voit käyttää tätä Sovellusta laitteella, jonka oistajat tai joka on hallinnassasi, ja laitteen tai sen käyttöjärjestelmän lisenssin sallimalla tavalla.

Sovellus kerää ja käsittelee henkilötietoja ja mahdollisesti siirtää niitä toiseen maahan. Sovelluksen henkilötietoja koskee sama suotumus kuin Salusfin Home Automationia.

Hyväksyt, että olet vastuussa kaikesta Salusfin Home Automationin käytöstä Sovelluksen kautta. Et saa antaa laitetta, johon Sovellus on asennettu, millekään kolmannelle osapuolelle edes tilapäisesti.

Salusfin vastaa yksin Sovelluksesta ja sen sisällöstä, ja on yksinomainen osapuoli, joka on vastuussa kunnossapito- ja tukipalveluiden tarjoamisesta tai vaateiden käsittelystä koskien Sovellusta, kuten on määritetty tässä käyttöoikeussopimuksessa, tai kuten sovellettava laki vaatii, vaateista, joihin sisältyvät mutta ei näihin rajoittuen (i) tuotevastuuvaateet; (ii) mahdolliset vaateet Lisensoituun Sovellukseen sovellettavan lain tai sääntelyvaatimuksen vaatimustenmukaisuuden noudattamatta jättämisestä; ja (iii) vaateet, jotka aiheutuvat kuluttajasuojasta tai vastaavasta lainsäädännöstä.

Salusfin on ainoa osapuoli, jolla on minkäänlainen velvollisuus tarjota kunnossapito- ja tukipalveluita Sovellusta koskien. Salusfinilla on kaikki tarvittavat immateriaalioikeudet tähän sovellukseen, ja tämän Sovelluksen tarjoajalla (Apple, Google tai mikä tahansa kolmas osapuoli) ei ole velvollisuutta tutkia, puolustaa, sovitella tai lähettää mitään tällaista immateriaalioikeuksien loukkausvaadetta.

Vastaat ja takaat, että (i) et sijaitse maassa, johon kohdistuu jokin Yhdysvaltojen hallituksen tai Euroopan unionin kauppasaarto, tai jonka Yhdysvaltojen hallitus tai Euroopan unioni on määrittänyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi; ja (ii) et ole Yhdysvaltojen hallituksen tai Euroopan unionin kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa.

Tunnustat ja hyväksyt, että kolmas osapuoli tai sen tytäryhtiö, joka tarjoaa tämän Sovelluksen palveluissaan (Apple, Google tai jokin kolmas osapuoli), on tämän sopimuksen ja käyttöoikeussopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja, ja sillä perusteella, että hyväksyt tämän sopimuksen ja käyttöoikeussopimuksen, kolmannella osapuolella tai sen tytäryhtiöllä on oikeus (ja katsotaan hyväksyneen oikeuden) toimeenpanna käyttöoikeussopimus loppukäyttäjää kohtaan sen kolmannen osapuolen edunsaajana.

Harkintamme mukaan voimme tarjota sinulle kolmannen osapuolen mainoksia Sovelluksen kautta, jotka voidaan kohdistaa maantieteellisesti tai muutoin. Käyttöjärjestelmäsi tai (muu) laitteellasi oleva ohjelmisto voi lähettää laitteeltasi heille tietoja, joita tällaiset kolmannet osapuolet saattavat käyttää mainonnassaan.

Salusfin voi päivittää tai muokata tätä sopimusta tai Sovellusta, tai halutessaan irtisanoa Sovelluksen käytön ilmoittamatta siitä sinulle etukäteen.

Tunnustat, että Salusfin Home Automationissa on palvelukatkoja. Hyväksyt, että et saa ilmoituksia etkä pysty käyttämään Salusfin Home Automationia noiden palvelukatkojen aikana.

EI TAKUUTA: TUNNUSTAT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ KÄYTÄTÄ SOVELLUSTA OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ VASTAAT KAIKESTA MAHDOLLISESTA RISKISTÄ KOSKIEN TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, SUORITUSKYKYÄ, TARKKUUTTA, AIHEUTUVAA VAIVAA JA MAHDOLLISTA VAHINKOA. LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA SOVELLUS JA SEN SUORITTAMAT TAI TARJOAMAT PALVELUT (”PALVELUT”) TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” KAIKKINE VIKOINEEN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JA SALUSFIN TÄTEN KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT KOSKIEN SOVELLUSTA JA MAHDOLLISIA PALVELUITA, OLIVAT TAKUUT JA EHDOT NIMENOMAISET, EPÄSUORAT TAI LAKISÄÄTEISET, MUKAAN LUKIEN JA RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT JA/TAI EHDOT KAUPPAKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TARKKUUDESTA, HÄIRIÖTTÖMYYDESTÄ JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

SALUSFIN EI TAKAA SOVELLUKSEN KÄYTÖN HÄIRIÖTTÖMYYTTÄ, ETTÄ SOVELLUKSEN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TAI SEN SUORITTAMAT TAI TARJOAMAT PALVELUT VASTAISIVAT VAATIMUKSIASI, ETTÄ SOVELLUKSEN TAI PALVELUJEN TOIMINTA OLISI KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ SOVELLUKSEN TAI PALVELUJEN VIAT KORJATTAISIIN. SALUSFININ TAI SEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA. MIKÄLI SOVELLUS TAI PALVELUT OSOITTAUTUVAT VIALLISIKSI, VASTAAT KOKONAISUUDESSAAN KUSTANNUKSISTA KAIKESTA TARVITTAVASTA HUOLLOSTA TAI KORJAUKSESTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN TAI KULUTTAJAAN SOVELLETTAVIEN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN POISJÄTTÄMISTÄ, JOTEN YLLÄ ESITETTY POISJÄTTÄMINEN TAI RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

VASTUUN RAJOITUS.

SIKÄLI KUIN LAKI EI SITÄ KIELLÄ, SALUSFIN EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA HENKILÖVAMMASTA TAI MISTÄÄN SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT VOITON MENETYKSESTÄ, TIEDON MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MUUSTA TALOUDELLISESTA VAHINGOSTA TAI MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU TAI LIITTYY SOVELLUKSEN TAI PALVELUN KÄYTTÖÖSI TAI KYVYTTÖMYYTEESI KÄYTTÄÄ NIITÄ OLIPA VAHINKO AIHEUTUNUT MILLÄ TAVALLA HYVÄNSÄ, RIIPPUMATTA KORVAUSVELVOLLISUUSTEORIASTA (SOPIMUS, VAHINGONKORVAUS TAI MUU) JA VAIKKA SALUSFINILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Missään tapauksessa Salusfinin kokonaiskorvausvelvollisuus sinulle kaikista vahingoista (muu kuin mitä sovellettava laki voi vaatia tapauksissa, jotka koskevat henkilövammaa) ei ylitä viidenkymmenen euron summaa (50,00 €).

Mikäli Sovellus ei täytä sovellettavaa takuuta, loppukäyttäjä voi ilmoittaa Sovelluksen tarjoajalle (Apple, Google tai kolmas osapuoli) ja tarjoaja voi palauttaa Sovelluksen ostohinnan tuolle loppukäyttäjälle; ja sovellettavan lain suurimmassa sallimassa laajuudessa, tarjoajalla ei ole muuta takuuvelvollisuutta Sovellusta koskien, ja muut vaateet, menetykset, korvausvelvollisuudet, vahingot, kustannukset tai kulut, jotka johtuvat mistään takuuvaatimuksen laiminlyönnistä, käsitellään tämän sopimuksen ja käyttöoikeussopimuksen ilmoittamalla tavalla.

Vaikka tämä sopimus voidaan kääntää muulle kuin englannin kielelle, se tehdään vain käyttäjän käyttömukavuuden lisäämiseksi. Hyväksyt, että useasta syystä johtuen, esimerkiksi yksittäisten ilmausten toissijaisten merkitysten vuoksi, tekstit eivät ole täysin identtisiä. Ristiriitatapauksessa englanninkielinen versio saa etusijan, ja asia ratkaistaan englanninkielisen version mukaisesti.

Suomen lait, pois sulkien sen lain valintaa koskevat valinnaiset määräykset ja kauppalaki, koskevat tätä lisenssiä ja Sovelluksen käyttöäsi. Sovelluksen käyttöäsi voivat koskea muut paikalliset, osavaltion, kansalliset tai kansainväliset oikeussäännöt.

Ellei muuta ole määritetty, Sovelluksen sisältö on suojattu tekijänoikeudella (c) 2018 Salusfin Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

13    Lisenssit
Salusfin Home Automationin sisältämän ohjelmiston osia on kehitetty Android Software Development Kit -lisenssisopimuksen mukaisesti, ja sen ehdot ja edellytykset löytyvät osoitteesta:

https://developer.android.com/sdk/terms.html

Nämä osat merkitään Salusfin Home Automationin ohjelmistoon.

Salusfin Home Automationin sisältämän ohjelmiston osia on kehitetty Apache-lisenssin, Versio 2.0 mukaisesti (“Lisenssi”). Et voi käyttää noita osia muutoin kuin Lisenssin mukaisesti.

Voit hankkia kopion Lisenssistä osoitteesta

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ellei sovellettava laki vaadi tai ellei kirjallisesti ole sovittu, Apachen lisenssin mukaisesti jaettu ohjelmisto jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa ne nimenomaisia tai epäsuoria. Katso Apachen lisenssistä erityinen kieli, joka hallitsee lupia ja rajoituksia Apachen lisenssin mukaisesti.

Copyright 2018 Salusfin Oy

Salusfin Oy omistaa tekijänoikeudet ja kaikki muut oikeudet työhön ja materiaaliin, mukaan lukien mahdolliset Salusfin Home Automationin muokatut alkuperäiset tai alkuperäisestä muunnellut työt, jotka alkuperäisessä muodossa on lisensoitu tässä Lisenssit-osassa ilmoitetuilla lisensseillä.