Salusfin med intelligent laddning för elbilar

Salusfin deltar i ett konsortium som utvecklar en smart laddningsprodukt för E-fordon. I konsortiumet ingår ett sammarbete mellan Finska och Tyska företaget. Ansökan har skickats i slutet av mars 2017.