Salusfin är nu en medlem av Cleantech Finland

Cleantech är en av de snabbast växande näringslivssektorerna i Finland och i många andra västländer och det är inte troligt att detta snart kommer att förändras.

http://www.cleantechfinland.com/

Salusfin är nu medlem av Cleantech-konsortiet (Clean + Technology) som är tillägnad tjänster,teknik, lösningar, processinnovationer eller produkter som bidrar till att minska miljöbelastningen som orsakas av mänsklig verksamhet. Salusfin delar samma åsikt och Salusfin är till för att spara energi, naturresurser samt att förbättra levnadsmiljön. Vilket i sin tur också kan spara pengar för våra kunder. Salusfin hjälper att lösa ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar och följer samma anda som Cleantech Finland. Här passar igen frasen ”mindre är mer” och i detta fall strävar vi efter att använda energi och råvaror mer effektivt och uppnå ekonomisk-vinning där det är möjligt.