Salusfin US patentti on myönnetty

US patenttiviranomainen on myöntänyt patentin “SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATED HOUSEHOLD ENERGY MANAGEMENT BASED ON CLASSIFICATION AND LOCATION INFORMATION”

Patentti yhdistää kontrolliominaisuuksia ja komponenttien kyvykkyyksiä energiankäyttöprofiiliin ja paikannuspalveluihin.

Patenttihakemus No. 9,733,656 – US