mySMARTLife-project meeting in Helsinki

Horizon2020-project mySMARTLife arranged the fourth periodic meeting in Helsinki. Venue was the brand new Metropolia campus.

Ruben presenting deliverables

Almost hundred project members from Lighthouse cities Hamburg, Nantes and Helsinki and follower cities Bydgoszcz (Pol), Rijeka (Cro) and Palentia (Spa) were participating in the meeting.

The mySMARTLife project aims at making the three Lighthouse Cities more environmentally friendly by reducing the CO2 emissions of cities and increasing the use of renewable energy sources.

Salusfin role in the project is related to

  • Smart heating solution with district heating demand-response functionality together with Helen Ltd
  • Smart personal E-vehicle charging solution

Salusfin- Apeks avtal

Salusfin har undertecknat ett distributörsavtal med Apeks, baserat i Jekaterinburg i Ryssland,.

Klicka på länken för att läsa mera på Apeks websida.

Kontraktet är gjort för Salusfin Smartare byggnader och målkunder är butiker och servicestationer.


  • kontroll/styrning och optimering av värme och ventilation
  • optimering av frysdiskar och frysboxar
  • optimering genom spot priser
  • Ta i beaktande konsumtions peak priser (typiska för Ryska marknaden.
  • Efterfrågeflexibilitet

Renovation leap

Salusfin är en del av Renovation leap konsortiet.

Renovation Leap är ett forskningsprogram som aktiverar ambitiösa renoveringar av lägenheter. För att nå målet med renoveringarna har kvalitetskriterier definierats. Dessa kriterier förutsätter också att en gemensam inköpsprocess används samt hur de nya tekniska lösningar ska hjälpa till för att nå målen. Pilotbyggnaderna är belägna i Helsingfors och Lahtis. Konsortiet har flera medlemmar, VTT, en grupp renoveringsföretag med både större och mindre företag representerade. Forskningsprogrammet finansieras av Nylands förbund, Helsingfors stad, Smart & Clean stiftelsen och ARA.

Avtal: Helen Ab och Salusfin

Helen Ab (Helsingfors Energi) och Salusfin har skrivit under ett avtal om samarbete inom området för efterfrågeflexibilitet (Demand-response) för fjärrvärme.
Avtalet är en följd aktiviteterna från Horizon 2020 projektet mySMARTLife.
Salusfins del av projektet berör integration, smartvärme kontroll och rapportering.

Piloten har startat. Smart värme för mera komfort i hemmen vid Havshagen

I bostadsområdet Havshagen i Helsingfors har bostadsföreningen Aspnäsgatan 12 beslutat att ta i bruk Salusfins smarta energistyrning. Smarta termostater med diverse sensorer möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och med ökad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten.

Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd.
En första uppsättning termostater har redan installerats i 20 av lägenheterna. Info-kvällar anordnades före installationerna och dessutom invånare har intervjuats om frågor som rör värmekomfort.
Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Läs artikeln från MySMARTLifes websida här

Läs senaste Nyhetsbrevet från MySMARTLife här